� emotorsport.se


Andreas och Ola Fl�ene firar segern i KMK Trof�n. S�songen var ett vinstrikt �r med m�nga t�vlingar och mycket k�rtr�ning