� Ericsson-Motorsport


EM satsningen inneb�r m�nga nyheter f�r Olsson och teamet, l�ngre t�vlingar, st�rre arrangemang och asfalt �r n�gra av f�rh�llandena att v�nja sig vid