Ericsson-Motorsport - allt om rally!

© Volkswagen Motorsport.


VW Polo GTI R5 gjorde första testerna med Pontus Tidemand bakom ratten.