© emotorsport.se


Valery Gorban har bjudit åskådarna på show, han har inte tillhört de snabbaste men har också kört fältets äldsta bil!