© Anders Westlund.


På söndagens test fanns de båda kartläsarna med, både Joakim Sjöberg och Jim Hjerpe läste noter och var med och coachade.