© Daniel Röjsel AB.


Daniel Röjsel öppnade starkt, men tekniska problem satte stopp för tävlandet.