© emotorsport.se


Fredagen innebär att de tävlande korasar gränsen mellan Sverige och Norge flera gånger.