© Anders Westlund.


Cupgänget samlade för prisutdelningen i Hyundai Racing Trophy.