© emotorsport.se


Isak Vikman är en av nio i Ungdomsrally.