© emotorsport.se


Det är så här vi är vana att ha sett Oscar Östlund 2018, han fortsätter i Ungdomsrally men har bytt 240 mot en Volvo 940!