© emotorsport.se


Henrik och Ida Levin satsar vidare på VOC serierna i samma Volvo 940 som tidigare.