© Team Ramudden.


Kristoffer Gustavsson och Viktor Niemistö är nytt ekipage i Team Ramudden.