© emotorsport.se


Högt och jämt tempo dagen igenom för Victor Hansen och co-driver Victor Johansson.