© emotorsport.se


Som vanlig laddar förarna hårt ute på Himmelstalundsfältet.