© Anders Johnsen.


Porschen tipp-topp inför Ypres Rally menar Anders inför resan.