© emotorsport.se


Berglund Motorsport, en del av Team Ramudden - redo för Kolsvarundan.