© emotorsport.se


Daniel Wall och Jens Jacobsson hoppas slippa däckbyte ute på sträckorna den här gången.