© emotorsport.se


Luftportalen vid Rosenlundsskolan finns på plats den 26:e och agerar start och mål för Elektrikerna Marknadsnatta!