© emotorsport.se


Rallyvägarna ligger redo, men Corona pandemin sätter stopp för tävlandet.