© emotorsport.se


Jonas Åkesson ser fram emot East Sweden Rally.