© Sara Mejving.


Anders Martinsson SRM och Brigitte Kullenstein, Fredrik Bjerngren och Anders Karlsson från AD Sverige AB.