© Ericsson-Motorsport.


Anders Johnsen en av förarna i Himmelstalundssprinten 2008.