© Anders Johnsen.


Hit men inte längre, i starten på sista sträckan gav pinjong och kronhjul upp och Porschen fick parkera.