© Anders Johnsen.


I Österrike var publiken tillbaka, fullt med åskådare vid den ceremoniella starten i fredags!