© emotorspor.se


Elliot Sjögren finns i Ungdomsrally med sju deltagare.