© emotorsport.se


Uddevalla City Race återkommer i Asfalt SM serien även 2022.