© Privat.


Anders och Ingrid Johnsen ses i EM klassen med Porschen.