© Team Nybe


Jonas Kruse byter Volvo mot Toyota i SM.