© emotorsport.se


VOC serien var på plats för premiär i Sverigeserien, där laddades det hårt.