© emotorsport.se


Co-driver Anders Fredriksson och förare Per-Gunnar Andersson i GN Motorsports Fiesta Rally2 var några som kom till Handlarn Svängen och var klart nöjda med lördagens tester.