© Anders Johnsen.


Ford Sierran genomgick första besiktningen med bravur i Spanien.