© Anders Johnsen.


Anders och Ingrid bäst av SVenskarna i EM, trea efter fredagen.