© emotorsport.se


Jari Liiten och John Stigh laddade hårt under lördagen i Nattkröken!