© emotorsport.se


Rallybilarna väntas åter ljuda ute på Hovdalafältet, nu kanske mer än under en helg 2023?