© Anders Blomqvist.


Jörgen Jonasson är bara ett av två privata Svenska ekipage i årets Rally Sweden.