© Tractive Motorsport.


Anders och Ingrid Johnsen inleder årets tävlande i Spanien, kör inte om EM poäng men rattar rally för att det är roligt.