© Tuthill Porsche.


Porschar på rad, Tuthill ställde upp 15 Porschar åt de tävlande som kördes 20 mil special under tre dagar.