© Cornell Hache.


Andra starten i Tyskland för Stig Andervang i år väntar under lördagen.