© emotorsport.se


Per-Gunnar PG Andersson går för seger, leder efter fredagen.