© Ericsson-Motorsport.


Ryske finansmannen Vladimir Antonov är finanisär till North One Sports.